Dotazník o elektronických knihách

Dotazník o elektronických knihách

Vážení čitatelia,

dovoľujeme si požiadať Vás o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka, ktorým zisťujeme Váš záujem o vypožičiavanie elektronických kníh cez náš online katalóg. V prípade Vášho záujmu sa budeme usilovať o rozšírenie poskytovaných knižnično-informačných služieb o túto službu.

Termín vyplnenia: do 31. 05. 2016

Dotazník je dostupný TU. Za jeho korektné vyplnenie Vám vopred ďakujeme.