Prezentácia knihy Matej Bel: Oravská stolica

Prezentácia publikácie Matej Bel: Oravská stolica

Dňa 27. apríla 2016 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnila slávnostná prezentácia publikácie Oravská stolica od významného uhorského učenca slovenského pôvodu Mateja Bela, ktorú vydalo Kysucké múzeum v Čadci vo formáte svojho Zlatého fondu. Knihu do konečnej podoby zostavili historik a klasický filológ Mgr. Imrich Nagy, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci a Gergely Tóth, PhD. z Historického ústavu Maďarskej akadémie vied v Budapešti.

Kysucké múzeum v Čadci vydaním tohto diela úspešne pokračuje v pláne priniesť čitateľom kompletné slovenské preklady všetkých štyroch stolíc vtedajšieho Uhorska, ktoré sa rozprestierali na území dnešného Žilinského kraja. Riaditeľ múzea MVDr. Miloš Jesenský, PhD. pripomenul, že Oravská stolica je v poradí už tretím zväzkom tejto edície, pričom rovnako ako oba predchádzajúce, prináša slovenský preklad doplnený bohatým poznámkovým aparátom a zároveň aj prepis pôvodného latinského textu, ktorý na vydanie pripravil Gergely Tóth.

Na podujatí ďalej vystúpil Martin Turóci, ktorý predstavil život a dielo Mateja Bela, a po krátkej ukážke z knihy v podaní Mgr. Jozefa Kaščáka hlavnú časť programu uzavrel autor prekladu Imrich Nagy príspevkom Oravská stolica vo Vedomostiach Mateja Bela. Čestná úloha uviesť knihu do života pripadla riaditeľovi hostiteľskej organizácie Petrovi Hubovi, ktorý ju na jej cestu medzi čitateľov symbolicky vypravil nezábudkami, aby sa na Mateja Bela a jeho dielo nezabúdalo tak ako doteraz, keď väčšina z jeho Vedomostí o novom Uhorsku zostáva pre slovenského čitateľa nedostupná aj po takmer tristo rokoch od začiatku prác na tomto monumentálnom diele. Podujatie moderovala Mgr. Miriam Kazimírová z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, o sprievodný program sa postarala spevácka folklórna skupina ORAVA.

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.