Dotazník: Verejnosť a knižnice

Dotazník: Verejnosť a knižnice

Ministerstvo kultúry SR si vás dovoľuje osloviť a požiadať o zapojenie sa do dotazníkového prieskumu slúžiaceho k analýze príčiny relatívne nižšieho podielu registrovaných čitateľov.

Snahou ministerstva je zistiť slovenské špecifiká celosvetového trendu poklesu registrovaných čitateľov zo strany používateľov knižníc. Zároveň nadobudnúť informácie, aké služby sú najčastejšie využívané v knižnici a získať dáta, na základe ktorých vyhodnotia, prečo občania nevyužívajú služby knižníc. Tieto údaje budú slúžiť Ministerstvu kultúry SR ako podklad na riešenie situácie v oblasti knižničného systému a pri tvorbe strategických materiálov.

Autori prieskumu ocenia, ak budete dotazník zdieľať aj v rámci vašich kontaktov. Snahou je, aby výstup bol transparentný a prispel k zlepšeniu situácie. Dotazník je možné vyplniť do 30. septembra 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete autorov kontaktovať e-mailom: skd@culture.gov.sk.

Dotazník s 21 otázkami je anonymný, vyplniť ho môžete tu: https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/558828?lang=sk