English Conversation Club

English Conversation Club

Náš úspešný projekt je späť. Príďte si precvičiť angličtinu do Oravskej knižnice. Vstup voľný pre všetkých.

KDE?
V spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

ZAČÍNAME?
3. novembra 2022

ČAS?
Každý štvrtok od 15.00 do 16.00 hod.

KTO?
Paula Mäser je mladá 19-ročná dobrovoľníčka z Rakúska. Do Dolného Kubína prišla v rámci projektu EU European Solidarity Corps, ktorý zastrešuje Mladiinfo Dolný Kubín a pôsobí na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.

Spájame sa, aby sme boli bližšie k sebe a bližšie k vám.
S Oravskou knižnicou na každom kroku.

English Conversation Club

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358