English Conversation Club

English Conversation Club

Náš úspešný projekt je späť. Príďte si precvičiť angličtinu do Oravskej knižnice. Vstup voľný pre všetkých.

KDE?
V spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

ZAČÍNAME?
3. novembra 2022

ČAS?
Každý štvrtok od 15.00 do 16.00 hod.

Vážení čitatelia, dovoľujeme si vám oznámiť, že 11. mája 2023 jazykové konverzácie nebudú. Ďakujeme za pochopenie.

KTO?
Paula Mäser je mladá 19-ročná dobrovoľníčka z Rakúska. Do Dolného Kubína prišla v rámci projektu EU European Solidarity Corps, ktorý zastrešuje Mladiinfo Dolný Kubín a pôsobí na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.

Spájame sa, aby sme boli bližšie k sebe a bližšie k vám.
S Oravskou knižnicou na každom kroku.

English Conversation Club

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358