Európsky týždeň mobility 2018

Európsky týždeň mobility 2018

Európsky týždeň mobility: aktivity v priestoroch knižnice po dohodnutí termínu v dňoch 17. – 21. 9. 2018.

Heslo: „Kombinuj a choď.“

Semafor, ktorého boleli oči – zážitkové čítanie rozprávky Daniela Heviera s prvkami dopravnej výchovy pre deti MŠ a mladších žiakov ZŠ.

O vláčikoch (rozprávky na koľajniciach) – zážitkové čítanie z kníh autorov Jiřího Kahouna a Jána Milčáka a hry s interaktívnymi knihami pre deti MŠ a mladších žiakov ZŠ.

Najlepší dopravný prostriedok sú moje nohy – maľované čítanie a výtvarná tvorivá dielňa pre žiakov 1. – 2. ročníka ZŠ.

Dopravné rozprávky – čítanie a literárne tvorenie s knihou autorky Dany Hlavatej pre žiakov ZŠ.

Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli – čítanie z knihy autorky Zuzany Šinkovicovej pre žiakov ZŠ. Hlavný hrdina na bicykli objavuje zaujímavé miesta a osobnosti našej krajiny (nevynechá ani Oravu), pričom zažije veľa dobrodružstiev.

Kráľ dopravných značiek – hry a tvorivé aktivity zamerané na pravidlá cestnej premávky a správanie sa chodcov a cyklistov pre žiakov ZŠ.

Všetko čo jazdí, pláva a lieta – zábavný kvíz o doprave pre deti MŠ a mladších žiakov ZŠ.

Bezpečne na ceste – vedomostný kvíz o doprave a pravidlách cestnej premávky pre žiakov ZŠ.

Dejiny dopravných prostriedkov – výstavka kníh s tematikou dopravných prostriedkov z fondu Oravskej knižnice pre verejnosť v priestoroch oddelenia náučnej literatúry.

Kontakt v prípade záujmu:

Mgr. Miriam Kazimírová, koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
č. t. 586 2277, e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358