Dni európskeho kultúrneho dedičstva – vedomostný kvíz

Dni európskeho kultúrneho dedičstva – vedomostný kvíz 4

Každý septembrový týždeň v pondelok bude na vstupnom informačnom paneli a na webovej stránke knižnice zverejnená kvízová otázka. Písomne odpovedať je možné do štvrtka daného týždňa mailom na adrese podujatia@oravskakniznica.sk, alebo na súťažnom lístku, ktorý je potrebné vhodiť do schránok pri výpožičných pultoch na jednotlivých oddeleniach knižnice. Pri odpovedi je potrebné uviesť meno a mailovú adresu, aby bolo možné kontaktovať výhercu/výherkyňu. V piatok bude zo správnych odpovedí vyžrebovaný/á jeden výherca/výherkyňa, ktorý/á bude odmenený/á knihou a bezplatným členstvom v knižnici na 12 mesiacov.

Otázka na tento týždeň:

Akú hodnotu mala československá bankovka, na ktorej sa nachádzalo dielo akademickej maliarky Márie Medveckej?

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358