Kniha Oravy 2022

Hlasujte za KNIHU ORAVY 2022

Zapojte sa do súťaže KNIHA ORAVY 2022 a podporte svoju obľúbenú knihu.

Podmienky súťaže:

Dôležité termíny súťaže:

 • Hlasovanie bude prebiehať od 1. marca do 15. apríla 2023
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 25. apríla 2023

Súťažné kategórie:

Nominované knihy sú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:

 1. kategória: beletria
 2. kategória: odborná literatúra

Kde nájdete nominované knihy?

 • Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja a v čase od 28. februára do 15. apríla 2023 budú vystavené v knižnici.

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?

 • O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie je možné realizovať v termíne od 1. marca do 15. apríla 2023.
 • Hlasovacie lístky budú uverejnené na web stránke knižnice alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici. Verejnosť môže hlasovať aj prostredníctvom online hlasovacieho lístka zverejneného na web stránke knižnice.
 • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
 • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
 • Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych periodikách.
 • Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne, poštou alebo elektronicky – mailom či prostredníctvom on-line hlasovacieho lístka.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Oravy 2022.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny a zápisné v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne na 365 dní.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti.

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského  kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:

 1. Kysucká knižnica v Čadci (29.05.2023 – 30.06.2023)
 2. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (10.07.2023 – 29.07.2023)
 3. Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne (07.08.2023 – 26.08.2023)
 4. Turčianska knižnica v Martine (04.09.2023 – 30.09.2023)
 5. Krajská knižnica v Žiline (09.10.2023 – 31.10.2023)

Kontakt:

Poštová adresa:
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ul. Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

Tel.: 043/586 2277, 043/586 3368
e-mail: kniha.oravy@gmail.com
web: https://oravskakniznica.sk
https://www.facebook.com/oravskakniznica