Súťaž: Sila priateľstva

Súťaž: Sila priateľstva

Vytvor krátky príbeh alebo komiks a vyhraj jednu zo šiestich vecných cien.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje kreatívnu súťaž pre deti Sila priateľstva: virtuálny a reálny priateľ.

Vyhlásenie súťaže: 2. marca 2023
Uzávierka súťaže: 30. marec 2023

Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa ZŠ a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Súťažný text/komiks spolu s prihláškou je potrebné zaslať v elektronickej podobe (formát .doc, .docx, .odt, .pdf, .jpg, .png) alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne 1 súťažný text/komiks, ktorý zodpovedá danej téme. Maximálny rozsah práce: 1 normostrana, komiks môže byť v rozsahu 5 strán a menej

Zo súťažných prác, ktoré splnia podmienky súťaže, určí porota 6 víťazných prác, ktoré budú odmenené vecnou cenou.

Bližšie informácie: Alena Javorková, 043/586 2277, detske@oravskakniznica.sk

Adresy na zaslanie súťažného textu a prihlášky:
detske@oravskakniznica.sk
Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Samuela Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín

Plagát (PDF, 404 kB)
Všeobecné podmienky súťaže (PDF, 108 kB)
Prihláška do súťaže (PDF, 127 kB), Prihláška do súťaže (DOCX, 40 kB)