Je nás počuť

Je nás počuť

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje druhý ročník podujatia s názvom JE NÁS POČUŤ.

Projekt v minulom roku organizovala Oravská knižnica s podporou knižníc Žilinského kraja, tento rok sa k nim pridajú ďalšie knižnice po celom Slovensku. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Podujatie sa bude konať v rámci národného Týždňa slovenských knižníc, ktorého hlavným organizátorom je Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc. V priestoroch týchto knižníc, pred nimi, na uliciach, v parkoch, na námestiach, v obecných rozhlasoch budú znieť nahlas čítané úryvky z ľubovoľných kníh. Čítať budú knihovníci, herci, dobrovoľníci, ľudia z verejnosti.

„Mladí ľudia prestávajú čítať. Prijímajú informácie pasívne zo sociálnych médií. Veria falošným správam. Dospelí ľudia prestávajú čítať. Zabúdajú, čo im čítanie prináša. Zamestnaní ľudia prestávajú čítať a hľadajú oddych inde ako pri knihe. Čítať je úžasné! Čítať je potrebné“, povedal Mgr. art. Roman Večerek, riaditeľ knižnice.

Projekt sa bude konať v piatok 4. marca 2022 o 15.30 hodine. „V tento deň knižnice spoločne, malé aj veľké, obecné, mestské, vedecké, univerzitné, regionálne aj krajské upozornia spolu na dôležitosť čítania a krásu literatúry v rovnakom čase, čo to bolo aj motívom názvu projektu, pretože čím viac nás je, tým viac je nás počuť“, dodáva riaditeľ knižnice.

Vzhľadom na momentálne situáciu na Ukrajine sa knižnica rozhodla reflektovať čítaním diel od ukrajinských autorov s protivojnovou tematikou.