Je nás počuť 2024

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje štvrtý ročník podujatia s názvom JE NÁS POČUŤ. Projekt je spoločnou aktivitou knižníc Žilinského kraja. Tento rok sa k nim pridávajú aj ďalšie knižnice po celom Slovensku. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Podujatie sa bude konať v rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorého hlavným organizátorom je Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc. V knižniciach po celom Slovensku, tiež na uliciach, na námestiach, ale aj v obecných rozhlasoch budú znieť známe hlasy, ktoré budú nahlas čítať úryvky z ľubovoľných kníh. Čítať budú knihovníci, herci, regionálne a mestské osobnosti, ale aj dobrovoľníci z neformálneho mládežníckeho parlamentu Mladí za mesto/Teens for town. Oravská knižnica sa rozhodla tento rok čítať Povesti Oravskej doliny od Antona Habovštiaka. Rok 2024 je venovaný práve jeho osobnosti. Pripomíname si 100. výročie narodenia, 20. výročie úmrtia a 20. výročie pomenovania knižnice na Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka.

„Knižnice sú kamenné budovy, ktoré ponúkajú služby pre ľudí, ale chceme aby ľudia počuli, že sme tu a robíme rôzne podujatia. Chceme poukázať na to že knižnice sú naozaj dôležité kultúrne inštitúcie. Som nesmierne hrdý na to, že tento rok je to už štvrtý ročník projektu Je nás počuť. Som rád že sa k nám pridávajú aj ostatné knižnice. Veríme že knižnica bude pre ľudí čoraz viac atraktívnejšia, tým čo ponúka“ povedal Mgr. Art. Roman Večerek, riaditeľ knižnice. Projekt sa bude konať v stredu 6. marca 2024 o 15:30 hod. „V tento deň v rovnakú hodinu knižnice spoločne upozornia na dôležitosť čítania, pretože čím viac nás je, tým viac je nás počuť“, dodáva riaditeľ knižnice.

Mgr. Dominika Gluchová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti