SAKAČIK 2022

Knižnica získala ocenenie SAKAČIK

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja získala za rok 2022 Cenu SAKAČIK za realizáciu podujatia Ruka v ruke. Ocenenie prevzal riaditeľ knižnice Roman Večerek počas slávnostného otvorenia 24. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktoré sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

Cenu Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu Činnosť Knižnice – SAKAČIK každoročne udeľuje Správna rada Slovenskej asociácie knižníc za výnimočnú aktivitu členskej knižnice SAK realizovanú v uplynulom roku.

SAKAČIK 2022