Slovo básnikovo, kresba umelcova

Výstava: Slovo básnikovo, kresba umelcova

Pri príležitosti 115. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia významného básnika, diplomata a publicistu Thea Herkeľa Florina pripravila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne exkluzívnu výstavu exlibrisov Thea H. Florina a grafika Roberta Broža s názvom Slovo básnikovo, kresba umelcova.

Výstava, ktorá vychádza z knižky EX LIBRISY BÁSNIKA z roku 1970, je nainštalovaná vo vstupných priestoroch pred náučným oddelením.

S Oravskou knižnicou na každom kroku.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358