Odovzdávanie ocenení

KNIŽNÝ VŠEVEDKO 2015

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja hostila dňa 4. novembra 2015 krajské kolo literárno-vedomostnej súťaže KNIŽNÝ VŠEVEDKO 2015. V súťaži, ktorá je určená pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ, reprezentovali traja najlepší riešitelia z jednotlivých regionálnych kôl zároveň aj svoju knižnicu – Krajskú knižnicu v Žiline, Kysuckú knižnicu v Čadci, Liptovskú knižnicu Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Turčiansku knižnicu v Martine a Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Súťažilo sa v dvoch disciplínach, ktoré boli zamerané na slovenskú i svetovú literatúru pre deti. Po písomnom teste si pätica najlepších zmerala sily v ústnom kvíze, ktorý určil definitívne poradie. Stupeň víťazov obsadili dievčatá – prvé miesto získala Barbora Smoleňová, druhá skončila Michaela Vicáňová, obe z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, na tretej priečke sa umiestnila členka tímu Kysuckej knižnice Alžbeta Kačurová. Víťazky okrem diplomu získali i hodnotné vecné ceny, drobné knižné odmeny a účastnícke listy si odniesli všetci súťažiaci. Zdravá rivalita a zároveň priateľská atmosféra vytvorili zo súťaže príjemný zážitok aj pre detské publikum, ktoré prišlo povzbudiť svojich spolužiakov. Podujatie podporili Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Albatros Media Slovakia a Vydavateľstvo Slovart.

Príhovor riaditeľa knižnice Petra Hubu

Súťažiaci počas testu

Súťažiaci s knihovníčkou A. Javorkovou