Konferenciou sprevádzala Mgr. Miriam Kazimírová z Oravskej knižnice A. Habovštiaka

Konferencia Ľudovít Štúr a Orava

Dňa 12.októbra 2015 sa priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne konala konferencia Ľudovít Štúr a Orava. Podujatie usporiadali Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Dolnom Kubíne, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne a Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne.

Mgr. Marián Karcol z Oravskej knižnice v úvodnom príspevku konferencie predstavil život a dielo Ľudovíta Štúra. Po ňom vystúpil Mgr. Rastislav Stanček, farár miestneho zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, s príspevkom Ctiboh Zoch, blízky spolupracovník Ľudovíta Štúra. Ctibohovi Zochovi bol venovaný aj nasledujúci bod programu – filmový dokument, ktorý pod pedagogickým vedením Mgr. Janky Gvoždiakovej a Mgr. Dagmar Vicáňovej vytvorili študentky Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne Aneta Suroviaková, Nina Rosinská, Nikola Krkošková a Simona Baricová. Ďalšieho príslušníka štúrovskej generácie z Oravy, lekára a vlastenca Baltazára Demiana, predstavil riaditeľ Oravskej knižnice, promovaný historik Peter Huba. Po krátkej ukážke z vlastnej knihy Pokiaľ Tatra stojí…, ktorá priblížila protest študentov bratislavského lýcea proti odvolaniu Ľudovíta Štúra z funkcie, Peter Huba prítomným ozrejmil pozadie vzniku slovenskej štátnej hymny. Podpredseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne MUDr. Vendelín Ťažandlák, CSc. vo svojom referáte predstavil Maticu slovenskú a jej zápas o existenciu a uznanie slovenského národa. Podujatie uzavrel príspevok Nové publikácie a výskumy o Ľudovítovi Štúrovi spojený s prezentáciou najnovších publikácií od doc. PhDr. Augustína Maťovčíka, DrSc. zo Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Konferenciou Ľudovít Štúr a Orava vyvrcholili v Oravskej knižnici podujatia organizované pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Sériou podujatí sa knižnica zamerala na život a dielo významných predstaviteľov štúrovskej generácie predovšetkým z regiónu Oravy. So záujmom verejnosti sa stretlo vydanie a prezentácia knihy Petra Hubu Liečiteľ tela i duše Baltazár Demian a tiež celoročná výstava Ľudovít Štúr a Orava, ktorá bude v priestoroch knižnice nainštalovaná do konca decembra 2015.

Mgr. Rastislav Stanček, farár dolnokubínskeho zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Študentky Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne predstavili svoj film o Ctibohovi Zochovi

Riaditeľ Oravskej knižnice, promovaný historik Peter Huba

Podpredseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne MUDr. Vendelín Ťažandlák, CSc.

Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., Slovenská národná knižnica v Martine