Míľniky

Míľniky pripomenuli vznik Československa a koniec prvej svetovej vojny

Tri dolnokubínske kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja – Oravská knižnica A. Habovštiaka, Oravské kultúrne stredisko a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – si v piatok 26. októbra 2018 v Oravskej knižnici pripomenuli 100. výročie vzniku Československej republiky a konca prvej svetovej vojny podujatím s názvom Míľniky.

Program podujatia venovaného študentom i širokej verejnosti otvoril riaditeľ hosťujúcej inštitúcie historik Peter Huba, ktorý vo svojom príhovore charakterizoval obdobie na konci 19. a začiatku 20. storočia. Pohľad mladej generácie na udalosti roku 1918 ponúkol film študentov Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne Daniely Martvoňovej a Tibora Konšťáka nazvaný Po stopách októbra. Po ňom sa prítomnému publiku predstavil literárny historik Peter Cabadaj, ktorý priblížil významný vklad oravských rodákov do vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Hlavnú časť programu ukončil historik Oravského múzea Martin Chmelík s prezentáciou Obdobie prvej svetovej vojny na Orave a vznik Československej republiky.

Podujatie spestrili prvorepublikové šlágre Františka Krištofa Veselého v podaní Milady Antalovej a pre tých, ktorí sa chceli o spomínaných míľnikoch dozvedieť viac, bola pripravená komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy vo Florinovom dome 100. výročie konca prvej svetovej vojny a vzniku Československej republiky.

Marián Karcol