Prezentácia knihy Antona Habovštiaka Najkrajšie oravské povesti

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Vydavateľstvo Matice slovenskej Vás pozývajú na privítanie knihy Antona Habovštiaka NAJKRAJŠIE ORAVSKÉ POVESTI.

v pondelok 24. novembra 2014 o 16. hod.
v spoločenskej miestnosti knižnice

Informácie:
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
(043/586 22 77, podujatia@oravskakniznica.sk)
Vydavateľstvo Matice slovenskej
(043/490 68 71, info@vydavatel.sk)

VSTUP VOĽNÝ