Nová vizuálna identita Oravskej knižnice

Nová vizuálna identita Oravskej knižnice

Oravská knižnica Antona Habovštiaka víta máj v novom šate. Po dlhšom období mení nielen svoje logo, ale aj vizuálnu identitu. Postupne predstaví vynovenú webovú stránku. O tieto zmeny sa postaral grafik Dávid Drímal.

Po niekoľkých rokoch sme sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka rozhodli zmeniť vizuálnu identitu. Mohli ste si všimnúť že sme postupne začali používať nové logo. Otvorená kniha, ktorá tvorí základ loga, je viac než len predmet – je to brána k nekonečnému svetu poznania. Logo oravskej knižnice, je symbolom otvorenosti a prístupnosti k informáciám. Je to symbol toho, že knižnica je miestom, kde sú dvere otvorené pre každého, kto túži po vedomostiach a informáciách. Okrem toho, že je logo vizuálnym znakom knižnice, odzrkadľuje aj jej hlavné poslanie a hodnoty. Oravská knižnica stojí na princípe otvorenosti a dostupnosti informácií.

„Knižnica je nielen miestom, kde sa číta a vypožičiavajú knihu, ale aj miestom, kde sa stretáva komunita. Naše nové logo je vizuálnym vyjadrením tejto výnimočnej a dôležitej úlohy, ktorú Oravská knižnica zohráva v lokálnej komunite.“ povedal Mgr. art. Roman Večerek, riaditeľ knižnice.

Súčasťou vizuálnej identity je zmena loga, nový súbor typografických nástrojov, redizajn farebnej škály, nastavenie vizuálneho jazyka pre komunikáciu v sociálnych sieťach, a množstvo šablón pre základné dokumenty a aplikácie. „ Oravská knižnica je otvorená pre všetkých. Je miestom kde sa stretávajú ľudia rôznych záujmov a vekových kategórií. Vizuálnom identitou chceme osloviť aj mladých a kreatívnych ľudí, ktorí tužia po obohatení svojho života prostredníctvom kníh a aktivít ktoré ponúkame.“ dodal Mgr. art. Roman Večerek, riaditeľ knižnice.

Mgr. Dominika Gluchová
Koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti