Orava číta Hviezdoslava

Orava číta Hviezdoslava

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila pri príležitosti stého výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava podujatie s názvom Orava číta Hviezdoslava.

Ide o nepretržité čítanie úžasných diel famózneho spisovateľa, básnika, prekladateľa, dramatika, právnika a rodáka z Vyšného Kubína P. O. Hviezdoslava. Ktoré nahrajú rôzne inštitúcie, školy, osobnosti Oravy.

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Babík Ferancová, podujatia@oravskakniznica.sk, 0948 838 261

Orava číta Hviezdoslava 1

Čítajú: Ján Prílepok – primátor mesta Dolný Kubín, Roman Večerek – riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, ZŠ s MŠ Babín, Erika Jurinová – predsedníčka ŽSK, Cirkevná ZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom, Ľubomír Jaško, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Zamestnanci mestského úradu Dolný Kubín

Orava číta Hviezdoslava 2

Čítajú: Miroslava Kupčuláková, ZŠ s MŠ Oravský Podzámok, Zamestnanci Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, Gymnázium M. Hattalu v Trstenej, Zamestnanci Mestkého úradu Dolný Kubín, Miroslav Čulák

Orava číta Hviezdoslava 3

Čítajú: Erik Vrábel, Nikola Ištvánová, ZŠ Janka Matúšku, Stela Kubicová, ZŠ s MŠ Žaškov, Obchodná akadémia Dolný Kubín

Orava číta Hviezdoslava 4

Čítajú: Erika Jurinová – predsedníčka ŽSK, ZŠ Martina Kukučína, Zamestnanci Oravskej knižnice A. Habovštiaka, Rod. Šuvadová

Orava číta Hviezdoslava 5

Čítajú: Gymnázium v Tvrdošíne, Zamestnanci Mestského úradu Dolný Kubín, Rod. Kožáková, Gymnázium M. Hattalu v Trstenej, Zdenko Kubáň – starosta obce Malatiná, Miroslava Murínová, Ivana Kurtulíková, Zamestnanci Oravskej knižnice A. Habovštiaka

Orava číta Hviezdoslava 6

Čítajú: Zamestnanci Mestského úradu Dolný Kubín, OZ Ženy Orava, Marek Jamrich, Zamestnanci Oravskej knižnice A. Habovštiaka, Zamestnanci Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, Obec Bziny

(Nielen)Orava číta Hviezdoslava 7

Čítajú: Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave, Krajská knihovna Karlovy Vary, Diagnostické centrum Ružomberok

Orava číta Hviezdoslava 8

Čítajú: Luka Brase, Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Rod. Straková, Neformálna skupina s názvom Teens for town