Otvorenie výstavy Janko Matúška

Otvorenie výstavy Janko Matúška

V utorok 10. januára 2017 o 10.30 hod. bola v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja slávnostne otvorená výstava o živote a diele Janka Matúšku (10. 1. 1821 – 11. 1. 1877), ktorú pri príležitosti 140. výročia úmrtia básnika pripravil historik Peter Huba.

Podujatie otvoril praprasynovec Janka Matúšku, Ing. Pavol Jurecký. Prítomnému publiku zreprodukoval prednášku svojej tety Eleny Jureckej, ktorá premiérovo zaznela pred 60-timi rokmi pri príležitosti 80. výročia básnikovej smrti. Riaditeľ knižnice a autor výstavy Peter Huba, ktorý je zároveň autorom i niekoľkých monografií o Jankovi Matúškovi, vo svojom príhovore predstavil expozíciu a tiež priblížil študentské roky Janka Matúšku na Evanjelickom lýceu v Bratislave.

Súčasťou programu bolo udelenie ocenenia Priateľ knižnice, ktoré Oravská knižnica každoročne udeľuje vybraným osobnostiam ako výraz vďaky za nezištnú pomoc a dlhoročnú spoluprácu. Tohtoročným laureátom sa stal dolnokubínsky pedagóg, výtvarník, publicista a autor aforizmov Mgr. Stanislav Markovič. Podujatie spestrilo vystúpenie žiakov ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne, ktorí zarecitovali ukážky z tvorby Janka Matúšku a postarali sa aj o sprievodný hudobný program.

Výstava potrvá do 10. februára 2017 a návštevníci si ju môžu pozrieť v čase otváracích hodín knižnice.

Marián Karcol