Podujatia pre materské školy

Ponukový list podujatí pre materské školy v školskom roku 2017/2018.

Kde bývajú knihy? – návšteva knižnice, informačná výchova a prvé zoznámenie s knihou.

Kým pôjdem do školy – zoznámenie sa s knihami vhodnými pre predškolákov.

Hráme sa s knižkami – predstavenie interaktívnych kníh pre deti (knihy so zvukovým a svetelným signálom, puzzle, 3 D knihy, knihy s magnetkami, hračkami a i.).

Ročné obdobia (jar, leto, jeseň, zima) – aká je príroda, čo kvitne, čo dozrieva, na aké sviatky sa tešiť? Besedy podľa aktuálnych ročných období.

Kde bývajú zvieratká? – rozprávanie a čítanie o domácich zvieratkách.

Lesným chodníčkom – rozprávanie o lesných zvieratách a rastlinách.

Gúľalo sa jabĺčko – zážitkové čítanie.

Ktorý vták má na konci abecedu? – hádanky pre deti.

Varila myšička kašičku – slovenské ľudové riekanky.

Neposlušné kozliatka – klasická ľudová rozprávka ako prostriedok rozvoja komunikačných schopností, základov matematických predstáv, schopnosti priestorovej a časovej orientácie detí.

Čarodejnica Winnie – čo sa môže stať, keď svet prestane byť farebný? Rozprávanie o farbách, hra zameraná na precvičovanie farieb.

Deduško Večerníček – rozprávanie o deduškovi, ktorý rozsvecuje hviezdy, jeho zvieracích kamarátoch a televíznych večerníčkoch.

Neposlušnice a Nezbedníci – úsmevné príbehy o neposlušných deťoch v knihách Martiny Drijverovej.

Špinuška – veselý príbeh o večne zababranom dievčatku.

Kvak a Čľup sú kamaráti – kniha o kamarátstve a jeho hodnotách.

Grufalo – kniha, ktorá presvedčí, že strach sa dá premôcť a aj malý tvor môže byť „veľkým“ víťazom.

Anička a flautička – malé stretnutie s hudbou v príbehu o dievčatku, ktoré chce pre svojho deduška zložiť a zahrať tú najkrajšiu pesničku.

Nakreslím si rozprávku – výtvarná tvorivá dielňa – ilustrácia rozprávkového príbehu.

Šikovné ručičky – tvorivá dielňa, na ktorej si deti vyrobia záložku do knihy.

Obrázkové hľadanie na gazdovstve babičky Aničky a dedka Jožka – kreslenie, otváranie okienok.

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý deň v týždni osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút. Po dohode s pedagógom je možné dĺžku i tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke.

Je možné dohodnúť i návštevu knihovníčky priamo v materskej škole, podmienkou je však aspoň jedna návšteva v knižnici.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
www.oravskakniznica.sk