Podujatia pre materské školy

Ponukový list podujatí pre materské školy v školskom roku 2019/2020.

Kde bývajú knihy? – návšteva knižnice, informačná výchova a prvé zoznámenie s knihou.

Hráme sa s knižkami – predstavenie interaktívnych kníh pre deti (knihy so zvukovým a svetelným signálom, puzzle, 3 D knihy, knihy s magnetkami, hračkami a i.).

Ročné obdobia (jar, leto, jeseň, zima) – aká je príroda, čo kvitne, čo dozrieva, na aké sviatky sa tešiť? Besedy podľa aktuálnych ročných období.

Calvin nevie lietať – zážitkové čítanie o malom škorcovi Calvinovi, ktorý objavil knihu a odvtedy len čítal a čítal.

Postavme si z písmen dom – veselé riekanky a básničky pre malé detičky.

Na tom našom dvore – rozvíjanie komunikačných schopností detí prostredníctvom rozprávania o zvieratkách.

Tri prasiatka – rozvíjanie základov matematických predstáv, schopnosti priestorovej a časovej orientácie detí prostredníctvom klasickej rozprávky.

Čarodejnica Winnie – čo sa môže stať, keď svet prestane byť farebný? Rozprávanie o farbách, hra zameraná na precvičovanie farieb.

Špinuška – deti spoznajú veselý príbeh o večne zababranom dievčatku.

Kvak a Čľup sú kamaráti – kniha o kamarátstve a jeho hodnotách.

Anička a flautička – malé stretnutie s hudbou v príbehu o dievčatku, ktoré chce pre svojho deduška zložiť a zahrať tú najkrajšiu pesničku.

Ako sa čo robí – ako sa vyrába chlieb, lyžica, pohár, stolička? Zábavné čítanie o tom, ako vznikajú veci okolo nás.

Cesta do vesmíru – pomocou obrázkových kníh deti objavia zaujímavé informácie o našej galaxii.

Čo dokážu stromy – čítanie a rozprávanie s prvkami ekologickej výchovy o tom, aký význam majú stromy a prečo ich treba chrániť.

Usilovné včielky – prečo potrebujeme včely, kde žijú, kto je kto v úli? Odpovede na otázky nájdeme pod okienkami v múdrych knihách.

Ako kvapôčka putovala – zážitkové čítanie o kolobehu vody v prírode s prvkami enviromentálnej výchovy.

Pre múdre hlavičky – veselé hádanky pre deti.

Bezpečne na ceste – kvíz o pravidlách cestnej premávky, správaní sa chodcov a cyklistov

Čarovné slovíčka – čítanie a rozprávanie o spoločensky žiaducom správaní spojené s veselými úlohami.

Nakreslím si rozprávku – výtvarná tvorivá dielňa zameraná na ilustráciu rozprávkového príbehu.

Šikovné ručičky – tvorivá dielňa, na ktorej si deti vyrobia záložku do knihy.

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý deň v týždni osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút. Po dohode s pedagógom je možné dĺžku i tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke.

Je možné dohodnúť i návštevu knihovníčky priamo v materskej škole, podmienkou je však aspoň jedna návšteva v knižnici. Tešíme sa na spoluprácu.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk