Podujatia pre 1. stupeň ZŠ

Ponukový list podujatí pre 1. – 4. ročník ZŠ v školskom roku 2017/2018.

Vitajte v knižnici – predstavíme Vám knižnicu a jej služby, zoznámime s pojmami autor, ilustrátor, vydavateľstvo, knižnica, kníhkupectvo, krásna a náučná literatúra.

Ako vzniká kniha – tematické podujatie o histórii písma, kníh a knižníc.

Knihy, knižky, knižočky… – hovorená bibliografia kníh pre deti, ktoré si zaslúžia byť prečítané.

Hráme sa medzi knižkami – hry, hádanky, minikvízy a veselé súťaže s literárnou tematikou.

Usmej sa, srdiečko – podujatie pre všetkých, ktorí sa radi smejú. Predstavíme Vám knihy, pri ktorých sa nebudete nudiť a budete sa smiať.

Z rozprávky do rozprávky – tematické podujatie o európskych ľudových rozprávkach a ich zberateľoch (Bratia Grimmovci, Ch. Perrault, B. Němcová, P. Dobšinský). Upriamenie pozornosti na etické hodnoty rozprávky.

Strašidlá sú strašne strašné – prečo sa radi bojíme, ako vyzerajú strašidlá, kde žijú, čo robia? Tematické podujatie o knihách pre odvážnych čitateľov.

Byť dráčikom je úžasné – draci v rozprávkach aj v skutočnosti, ich podoba a vlastnosti.

Analfabeta Negramotná – spoznajte knihu Jána Uličianskeho o čitateľke, ktorá sa naučila prežívať knižné príbehy na vlastnej koži. Aktivita zameraná na rozvíjanie čítania s porozumením.

Ďakujeme za rozprávku, pán Andersen – medailón o svetoznámom autorovi Hansovi Christianovi Andersenovi a jeho nezabudnuteľných rozprávkach.

Deviatková Marienka – čítame, tvoríme a hráme sa s knihami Márie Ďuríčkovej (Danka a Janka, O Guľkovi Bombuľkovi, Jasietka, Zlatá priadka a iné).

O veľkom priateľstve s Guľkom Bombuľkom – čitateľská zábavná hodina s knihou Márie Ďuríčkovej.

Rozprávková truhlica Pavla Dobšinského – medailón o zberateľovi slovenských ľudových rozprávok, jeho zaujímavom živote a nesmrteľnom diele. Venované 190. výročiu narodenia zberateľa ľudovej slovesnosti Pavla Dobšinského.

Rozprávkové varechy – básnik Tomáš Janovic a jeho poetické výmysly.

Opice z našej police – láskavé a vtipné rozprávanie o rodinnej súdržnosti, chlapčenskej nezbednosti a bratskej láske, ktoré už vyše 50 rokov zabáva, ale aj nenásilne vychováva nové a nové generácie detí. Venované 95. výročiu narodenia spisovateľky Kristy Bendovej.

Nezblázni sa, mamička – rozprávanie o všetečných hrdinoch v knihách Gabriely Futovej.

Ohňostroj pre deduška – skvelé dielko Jaroslavy Balažkovej plné čarovnej atmosféry a sympatického humoru. Čo sa stane, keď sa vnuk rozhodne dať neobyčajný dar dedkovi k narodeninám?

Medardove rozprávky – spoznajte rozprávkový svet Vincenta Šikulu a jeho dcéry, spisovateľky Veroniky Šikulovej.

Ako som sa stal mudrcom – spisovateľ Rudolf Sloboda a jeho príbehy pre deti. Medailón pri príležitosti 80. výročia narodenia autora.

Rozprávky starej matere – stará mať rozpráva chorému dievčatku o svojej mladosti a približuje život na oravskej dedine spred niekoľkých desaťročí. Venované 110. výročiu narodenia a 15. výročiu úmrtia spisovateľky Márie Jančovej.

Hrdinský zápisník – nezabudnuteľná kniha najprekladanejšej slovenskej autorky Kláry Jarunkovej o detských „hrdinstvách“ v dobe, kedy existovalo Československo, v obchodoch sme neplatili eurami a deti ani len nesnívali o mobiloch či tabletoch.

Pipi Dlhá Pančucha a jej priatelia – nezabudnuteľné príbehy detských hrdinov z kníh Astrid Lindgrenovej. Venované 110. výročiu narodenia autorky.

Svet sivý a svet farebný – zážitkové čítanie o vnímaní sveta pomocou zmyslov s knihou Mimi a Líza.

Komiks – tematické podujatie o komikse, o tom čo ho charakterizuje a ako vzniká, o jeho histórii a najznámejších hrdinoch. Súčasťou podujatia je literárna tvorivá dielňa.

Zrkadlo ľudských vlastností – zážitkové čítanie o tom, ako nám bájky nastavujú zrkadlo.

O živote múdreho Ezopa – tematické podujatie o bájke, jej umeleckých prostriedkoch a najznámejšom autorovi Ezopovi.

Zlatá brána otvorená… – slovenské ľudové rečňovanky, hry, hádanky, príslovia a porekadlá.

Veselé potulky po Slovensku – veselé i vážne rozprávanie o Slovensku, vyhľadávanie informácií v náučnej literatúre.

Príbehy z Bratislavy – spoznávanie histórie hlavného mesta Slovenskej republiky nielen prostredníctvom povestí Márie Ďuríčkovej.

Neviditeľný svet škriatkov a iných lesných bytostí – čitateľská dielňa s knihou Zuzky Csontosovej Víla Jazmínka a škriatok Vendelín.

Hra na spisovateľov a ilustrátorov v medeveďom kráľovstve Kristy Bendovej.

Veršostrojček alebo moja báseň krátka – zábavná hodina s knihami Františka Rojčeka.

Špinuška – zábavná čitateľská dielňa láskavého humoru.

Hra na mená s Dreveným želiezkom od Štefana Moravčíka.

Orava v povestiach – spoznajte bohatú históriu nášho regiónu v povestiach oravských autorov.

Poznáš svoj rodný kraj? – súťaž o našom meste a jeho okolí (slepá mapa, zaujímavé miesta, erby, nárečie, povesti, osobnosti).

Niet krajšieho mena… – história a vývoj krstných mien a priezvisk, ich význam, slávni nositelia, pranostiky, ktoré sa mena týkajú, najčastejšie používané mená na Slovensku.

Aká bola dávna škola – rozprávanie nielen o školskom živote detí v minulosti.

Z truhličiek našich babičiek – kalendár ľudového zvykoslovia – jesenné (dožinky, dušičky), zimné (advent, Vianoce, Nový rok, fašiangy), jarné (vynášanie Moreny, Veľká noc, Juraj) a letné (stavanie májov, Turíce, Jánske vatry) zvyky, obyčaje a pranostiky.

Veselé vianočné hody – rozprávanie o vianočných zvykoch doma i vo svete.

Remeslá našich predkov – rozprávanie o oravských ľudových remeslách (pláteníctvo, hrnčiarstvo, pltníctvo, drotárstvo, olejkárstvo, salašníctvo).

Príroda okolo nás – čitateľská dielňa zameraná na prácu s náučnou literatúrou, samostatná práca s prírodovednými encyklopédiami, vyhľadávanie informácií a ich prezentácia.

Prvé stretnutie s hudbou – hudobno-slovné pásmo o hudbe, hudobných skladateľoch, interpretoch a hudobných nástrojoch.

Slušnosť naša každodenná – tematické rozprávanie o slušnom a spoločensky žiaducom správaní spojené s veselým kvízom a tvorivými úlohami.

S Filipom v Krajine zdravia – tematické podujatie o zdravom životnom štýle.

Práva dieťaťa – informatická hodina o ľudských právach, právach dieťaťa, výchova k humanizmu a tolerancii.

Odysea nicotiana – kreslený film o škodlivosti fajčenia a protidrogová výchova.

Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi – čítanie z rozprávkovej knihy Mira Drobného, ktorá chráni deti pred nástrahami internetu, mobilov, nových technológií a šíri slovenské kultúrne dedičstvo.

Semafor, ktorého boleli oči – zážitkové čítanie spojené s dopravnou výchovou.

Cestou – necestou… – vedomostný kvíz o doprave.

Škola v knižnici – vyučovacia hodina, na ktorej je možné využiť prostredie knižnice a jej informačné zdroje (knihy, periodiká, e-knihy, DVD, CD a iné).

Nedokončený príbeh – originálne hodiny, kde sa spájajú výtvarná výchova a slovenský jazyk, zamerané na tvorenie koláží z časopisov, nálepiek a podľa nich dotváranie príbehov rôznych žánrov.

Knižnično-informačná výchova, prezentácia knižných noviniek, hádankové súťaže, literárne a vedomostné kvízy, besedy o knihách, hodiny samostatnej práce žiakov s informáciami, hodiny tichého, hlasného a zážitkového čítania, ilustrácia prečítaného príbehu, tvorivé literárne a výtvarné dielne – témy, typ podujatia a jeho časový rozsah dohodneme operatívne podľa potreby školy alebo školského klubu detí.

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý pracovný deň osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút.

Po dohode s pedagógom je možné dĺžku i tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke. Je možné dohodnúť i návštevu knihovníčky priamo v škole, podmienkou je však aspoň jedna návšteva v knižnici.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
www.oravskakniznica.sk