Podujatia pre 1. stupeň ZŠ

Ponukový list podujatí pre 1. – 4. ročník ZŠ v školskom roku 2022/2023.

Lebopreto – podujatie s poviedkou M. Hvoreckého zamerané na etiku (1. – 4. ročník)

Aký si čitateľ? V knihách bádaš? Ochutnávaš ich? Si dobrým poslucháčom? Začínajúcim čitateľom? Rozbehnutým ako vagón? Máš averziu voči čítaniu? – zážitková hodina (1. – 4. ročník)

Švihnuté básne – zábavná hodina rýmovanie s Martou Hlušíkovou – komiksový rozhovor Aprílovej brady a zvieratiek (1. – 4. ročník)

Kto je osobným asistentom Jula Vašu? – zážitkové čítanie s knihou I. Březinovej (3. – 4. ročník)

Rozprávky z palety – osem farebných príbehov v tvorivom písaní (3. – 4. ročník)

Odkaz od hlavného hrdinu – Teraz sa smejem každý deň, aj keď som dieťa s hendikepom – zážitkové čítanie s knihou Strakáč a Tioni (1. – 4. ročník)

Vytvorme si spolu panelákovú kartotéku – zahráme sa na veľkých pátračov v našich domoch. Zábavná hodina čítania, kreslenia, písania a práce v skupinách. (3. – 4. ročník)

Huncútska mapa – zábavná hodina s hrdinami prečítaných kníh (1. – 4. ročník)

Lupienok a princezná Makovienka – obrázkové skladanie príbehov – zábavné písanie, práca v skupinách s knihou J. Šrámkovej (2. – 4. ročník)

Dita, 30 mušiek svetlušiek a iné príbehy medzi vami – zážitkové čítanie s knihou J. Bodnárovej (1. – 4. ročník)

Šťastie nepadá z neba – zážitkové čítanie nevšedných príbehov zameraných aj na empatiu, prežívanie šťastia, radosti a pod. (1. – 4. ročník)

Štyri labky, jeden chvostík a ich veľký kamarát – zážitkové čítanie s knihou Zatúlaný gombík (2. – 4. ročník)

Stolík tvorivosti – interaktívna hodina zameraná na vedomosti z oblasti literatúry, výtvarnú výchovu, všeobecný prehľad, zručnosť, práca v skupinách, vyhodnotenie (1. – 4. ročník)

Cestovná kancelária – práca s knihou Mapy – obrazová encyklopédia… zábavná hodina slovenského jazyka, zemepisu, tvorivosti (4. ročník)

Grimaskoví muzikanti – zábavná hodina kreslenia príšeriek – muzikantov na základe čítania opisov z knihy Grimasky (2. – 3. ročník)

Pomaly ďalej zájdeš! – známi i menej známi bájkari sa ocitnú medzi nami (Ezop, Krylov, Šebesta…) (3. – 4. ročník)

Na výlete za zvieratkami, za hmyzom – práca s náučnou literatúrou, pracovnými listami spojená s hodinou hlasného čítania (1. – 4. ročník)

Farebné strašidielko a našich 5 základných pocitov – hodina zameraná na prácu s textom knihy, kreslenia, rozprávania (1. – 4. ročník)

O kom? O čom? O všeličom? – zábavná hodinka s hádankami slovenských autorov (1. – 4. ročník)

Kresba namiesto rannej rozcvičky – zábavná hodina o farbách, tvorivosti (1. – 4. ročník)

Kresba, čo skrýva tajomstvo – tvorenie bublinového príbehu k vybranej kresbe (3. – 4. ročník)

Drevenáčikovia a ich nezvyčajné krabičky – zážitkové čítanie s knihou Si výnimočný (2. – 3. ročník)

Strakáč a Tioni – hľadanie dôvodu na radosť a smútok u seba a u iných (3. – 4. ročník)

Divadielka na dlani – práca s prstovými, hlavovými maňuškami, práca s knihami, vlastnými scenármi scénok detí (1. – 4. ročník)

Môj zvláštny sen – práca s knihou Rozprávky medzi riadkami (2. – 4. ročník)

Domček samostatnosti – O Jankovi Polienkovi (M. Ďuríčková), zábavná hodina čítania, kreslenia (3. – 4. ročník)

Náš Strigo-Ježibabinec – tvorenie atlasu jedovitých stríg a strigôňov – zábavné kreslenie (1. – 4. ročník)

Kufrík slov uja Pavloviča – zábavné stretnutie s poéziou J. Pavloviča a iných básnikov pre deti (1. – 4. ročník)

Ondrovo zlostnícke želanie – stretnutie s knihou Stratená škola, písanie, čítanie (3. – 4. ročník)

Vo svete kníh R. Dahla – Tvoja vysnívaná krajina (3. – 4. ročník)

Kancelária dobrých správ – stretnutie s knihou A. Gregušovej Svetozár (2. – 4. ročník)

Aj o tom ,,kto komu sadol na lep“ – stretnutie s knihou D. Dušeka Pištáčik – zábavné čítanie plné lapajstva (3. – 4. ročník)

O inzerátovom prasiatku – Osmijankove rozprávky medzi vami (1. – 4. ročník)

Hra na básnikov – stretnutie s knihami M. Válka a P. O. Hviezdoslava (2. – 3. ročník)

Kto je to povaľač? – zážitkové stretnutie s knihou A. Gregušovej (3. – 4. ročník)

Ferko Halabajka a jeho život naopak – Osmijankova rozprávka o nočnom povolaní (1. – 4. ročník)

O načisto hlúpej krajine – práca s textom Osmijankovej rozprávky (1. – 4. ročník)

Ten Mirov dysčosi – zážitkové čítanie s knihou P. Karpinského Adela, ani to neskúšaj! (3. – 4. ročník)

Príbeh o najstaršom strome na svete – práca s knihou M. Zámečníka (3. – 4. ročník)

Po vzájomnej dohode ponúkame podujatia pre prvákov, každý mesiac budú zamerané na inú tému (písmenká, básne, rozprávky, hádanky atď.) so záverečnou pasovačkou za čitateľa knižnice s bezplatným členským.
Ponúkame aj podujatia pre školské kluby a krúžky (dramatické, tvorivosti a pod.), ktoré fungujú pri ZŠ. Na spestrenie činnosti môžu využiť priestory knižnice v popoludňajších hodinách.

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý pracovný deň osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút. Tešíme sa na spoluprácu.

Kontakt v prípade záujmu:
Alena Javorková
oddelenie detskej literatúry
tel.: 043 586 22 77
mobil: 0915 647 014
e-mail: detske@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk