Podujatia pre 1. stupeň ZŠ

Ponukový list podujatí pre 1. – 4. ročník ZŠ v školskom roku 2019/2020.

Vitajte v knižnici – predstavíme Vám knižnicu a jej služby, zoznámime s pojmami autor, ilustrátor, vydavateľstvo, knižnica, kníhkupectvo, krásna a náučná literatúra.

Ako vzniká kniha – tematické podujatie o histórii písma, kníh a knižníc.

Nové knihy na polici – hovorená bibliografia kníh pre deti, ktoré si zaslúžia byť prečítané.

Hráme sa medzi knižkami – hry, hádanky, minikvízy a veselé súťaže s literárnou tematikou.

Z rozprávky do rozprávky – tematické podujatie o európskych ľudových rozprávkach a ich zberateľoch (Bratia Grimmovci, Ch. Perrault, B. Němcová, P. Dobšinský). Upriamenie pozornosti na etické hodnoty rozprávky.

Analfabeta Negramotná – spoznajte knihu Jána Uličianskeho o čitateľke, ktorá sa naučila prežívať knižné príbehy na vlastnej koži. Aktivita zameraná na rozvíjanie čítania s porozumením.

Ďakujeme za rozprávku, pán Andersen – medailón o svetoznámom autorovi Hansovi Christianovi Andersenovi a jeho nezabudnuteľných rozprávkach.

Rozprávková truhlica Pavla Dobšinského – medailón o zberateľovi slovenských ľudových rozprávok, jeho zaujímavom živote a nesmrteľnom diele.

Krista Bendová: Opice z našej police – láskavé a vtipné rozprávanie o rodinnej súdržnosti, chlapčenskej nezbednosti a bratskej láske, ktoré už vyše 50 rokov zabáva, ale aj nenásilne vychováva nové a nové generácie detí.

Nezblázni sa, mamička – rozprávanie o všetečných hrdinoch v knihách Gabriely Futovej.

Ohňostroj pre deduška – skvelá knižočka Jaroslavy Balažkovej plná čarovnej atmosféry a sympatického humoru. Čo sa stane, keď sa vnuk rozhodne dať neobyčajný dar dedkovi k narodeninám?

Prázdniny so strýcom Rafaelom – spoznajte literárny svet Vincenta Šikulu a jeho dcéry, spisovateľky Veroniky Šikulovej.

Mária Jančová: Rozprávky starej matere – stará mať rozpráva chorému dievčatku o svojej mladosti a približuje život na oravskej dedine spred niekoľkých desaťročí. Venované 110. výročiu narodenia spisovateľky Márie Jančovej.

Rozprávky Karla Čapka – radosť, láska a priateľstvo v rozprávkových príbehoch spisovateľa, ktorý písal pre deti, pre dospelých a dokonca i pre psíkov. Venované 80. výročiu úmrtia autora.

Studnička Milana Rúfusa – spoznajte dielo básnika, ktorý sa očami dieťaťa pozerá na okolitý svet a zamýšľa sa nad budúcnosťou súčasného dieťaťa. Venované 90. výročiu narodenia autora.

Mimi a Líza – zážitkové čítanie o vnímaní sveta pomocou zmyslov s knihou fínsko-slovenskej autorky Alexandry Salmely.

Ivona Březinová: Lentilka pre dedka Edka – veselé čítanie o vážnej téme, akou je Alzhaimerova choroba a tiež o tom, aká dôležitá je rodina. Súčasťou podujatia sú hry na trénovanie pamäti pre deti.

Veselé potulky po Slovensku – veselé i vážne rozprávanie o Slovensku, vyhľadávanie informácií v náučnej literatúre.

Hrdinský zápisník – nezabudnuteľná kniha najprekladanejšej slovenskej autorky Kláry Jarunkovej o detských „hrdinstvách“ v dobe, kedy existovalo Československo, v obchodoch sme neplatili eurami a deti ani len nesnívali o mobiloch či tabletoch.

Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali – zážitkové čítanie z kníh Petra Karpinského.

Dovidenia, Zuzanka – príbeh o veľkej sile kamarátstva v známej knihe spisovateľky Hany Zelinovej. Venované 105. výročiu jej narodenia.

Deviatková Marienka – život a dielo spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Venované 100. výročiu jej narodenia.

S dievčiskom sa nehráme – veselo i vážne o súrodeneckých vzťahoch so známou knihou spisovateľky Nataši Tanskej. Venované 90. výročiu jej narodenia.

Anton Habovštiak: Oravci o svojej minulosti – pri príležitosti 95. výročia narodenia významného jazykovedca a spisovateľa. Deti sa zoznámia s knihou, v ktorej je zaznamenané rozprávanie o živote, duchovnej i materiálnej kultúre obyvateľov Oravy v dnes už takmer zabudnutom jazyku.

Príbehy v bublinách – tematické podujatie o komikse, o tom čo ho charakterizuje a ako vzniká, o jeho histórii a najznámejších hrdinoch. Súčasťou podujatia je literárna tvorivá dielňa.

Orava v povestiach – spoznajte bohatú históriu nášho regiónu v povestiach oravských autorov.

Poznáš svoj rodný kraj? – súťaž o našom meste a jeho okolí (slepá mapa, zaujímavé miesta, erby, nárečie, povesti, osobnosti).

Niet krajšieho mena… – história a vývoj krstných mien a priezvisk, ich význam, slávni nositelia, pranostiky, ktoré sa mena týkajú, najčastejšie používané mená na Slovensku.

Aká bola dávna škola – rozprávanie nielen o školskom živote detí v minulosti.

Z truhličiek našich babičiek – kalendár ľudového zvykoslovia – jesenné (dožinky, dušičky), zimné (advent, Vianoce, Nový rok, fašiangy), jarné (vynášanie Moreny, Veľká noc, Juraj) a letné (stavanie májov, Turíce, Jánske vatry) zvyky, obyčaje a pranostiky.

Veselé vianočné hody – rozprávanie o vianočných zvykoch doma i vo svete.

Ja som dobrý remeselník – rozprávanie nielen o oravských ľudových remeslách (pláteníctvo, hrnčiarstvo, pltníctvo, drotárstvo, olejkárstvo, salašníctvo).

Aj tak, tak, sejú mak – rozprávanie o tom, ako žili roľníci, ako sa mení príroda počas roka, o pranostikách, pestovaní rastlín a potravinách získaných vlastnou prácou.

Poklady prírody – čitateľská dielňa zameraná na prácu s náučnou literatúrou, samostatná práca s prírodovednými encyklopédiami, vyhľadávanie informácií a ich prezentácia.

Čo dokážu stromy – čítanie a rozprávanie s prvkami ekologickej výchovy o tom, aký význam majú stromy a prečo ich treba chrániť.

Usilovné včielky – prečo potrebujeme včely, kde žijú, kto je kto v úli? Odpovede na otázky nájdeme pod okienkami v múdrych knihách.

Ako kvapôčka putovala – zážitkové čítanie o kolobehu vody v prírode s prvkami enviromentálnej výchovy.

Prvé stretnutie s hudbou – hudobno-slovné pásmo o hudbe, hudobných skladateľoch, interpretoch a hudobných nástrojoch.

Slušnosť naša každodenná – tematické rozprávanie o slušnom a spoločensky žiaducom správaní spojené s veselým kvízom a tvorivými úlohami.

S Filipom v Krajine zdravia – tematické podujatie o zdravom životnom štýle.

Práva dieťaťa – informatická hodina o ľudských právach, právach dieťaťa, výchova k humanizmu a tolerancii.

Odysea nicotiana – kreslený film o škodlivosti fajčenia a protidrogová výchova.

Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi – spoznajte svet rozprávkovej knihy Mira Drobného, ktorá chráni deti pred nástrahami internetu, mobilov, nových technológií a šíri slovenské kultúrne dedičstvo.

Semafor, ktorého boleli oči – zážitkové čítanie rozprávky Daniela Heviera s prvkami dopravnej výchovy.

Najlepší dopravný prostriedok sú moje nohy – maľované čítanie a výtvarná tvorivá dielňa.

Bezpečne na ceste – vedomostný kvíz o doprave a pravidlách cestnej premávky.

Čo si kúpim? – rozprávanie o tom, že každá vec či služba niečo stojí, o tom, čo sú peniaze a aká je ich história. Podujatie priblíži hravou formou základné informácie o financiách.

Ľudovít Fulla deťom – zaujímavosti zo života významného slovenského maliara na jeho ceste za výtvarným umením. Deti sa oznámia s jeho ilustrátorskou tvorbou a tiež si niečo vytvoria. Venované 40. výročiu jeho úmrtia.

Škola v knižnici – vyučovacia hodina, na ktorej je možné využiť prostredie knižnice a jej informačné zdroje (knihy, periodiká, e-knihy, DVD, CD a iné).

Knižnično-informačná výchova, prezentácia knižných noviniek, hádankové súťaže, literárne a vedomostné kvízy, besedy o knihách, hodiny samostatnej práce žiakov s informáciami, hodiny tichého, hlasného a zážitkového čítania, ilustrácia prečítaného príbehu, tvorivé literárne a výtvarné dielne – témy, typ podujatia a jeho časový rozsah dohodneme operatívne podľa potreby školy alebo školského klubu detí.

Privítame návrhy na témy, ktoré by Vás zaujímali a radi ich pripravíme, ak to bude v našich možnostiach.

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý pracovný deň osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút.

Po dohode s pedagógom je možné dĺžku i tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke. Je možné dohodnúť i návštevu knihovníčky priamo v škole, podmienkou je však aspoň jedna návšteva v knižnici. Tešíme sa na spoluprácu.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk