Police zaplnilo 300 nových príbehov

Police zaplnilo 300 nových príbehov

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja hľadá knihám nový domov.

Po pilotnej spolupráci s Ústavmi na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku, Sučanoch a v Žiline, prejavili záujem o spoluprácu na projekte „Daruj knihe nový domov“, NA CESTE, autobusové a železničné stanice po celej Orave, ale tiež Aquarelax Dolný Kubín, Transfúzna stanica Dolný Kubín, veterinárna ambulancia, domovy sociálnych služieb, a iné. Na spomínaných miestach boli vytvorené a umiestnené knižničky, ktoré zamestnanci knižnice už takmer tri roky, neustále sledujú a pravidelne dopĺňajú. Už čoskoro sa mobilná knižnička objaví aj v klientskom centre katastra Dolný Kubín.

Netradičná spolupráca sa podarila s Miba Sinter Slovakia, s. r. o. , ktorá sa ako prvý zamestnávateľ v našom regióne podujal pre tento projekt a sociálny experiment na podporu čítania svojich zamestnancov. Do priestorov, kde počas prestávok najviac času trávia zamestnanci spoločnosti boli umiestnené tri knižničky s viac ako 300 knihami. „Projekt Daruj knihe nový domov posúva vyradené knihy, rôzne duplikáty či multiplikáty z knižničného fondu, ktoré sú však stále zaujímavé a žiadané. Tým sa uvoľní v knižniciach miesto pre nové knihy, ktoré neustále pribúdajú. Teší ma, že sme mohli aj takýmto spôsobom spríjemniť chvíle zamestnancom a knihy tak nájdu nový domov“, povedal riaditeľ Oravskej knižnice Mgr. art. Roman Večerek.

Projekt s názvom „NA CESTE“, je projekt Oravskej knižnice, ktorý však v sebe spája niekoľko čiastkových projektov už viac ako tri roky. A veríme, že má pred sobov ešte dlhú cestu. Spoločným znakom sú knihy. Také, ktoré už nemajú v knižnici dosť miesta a stali sa akoby nadbytočnými. Ale zďaleka nie zbytočnými.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti