Prezentácia knihy Keď národ umieral

Prezentácia knihy Keď národ umieral

Dňa 1. októbra 2018 sa v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne uskutočnila prezentácia novej knihy historika a prozaika Petra Hubu s názvom Keď národ umieral : Mudroňovci a Halašovci, ktorú vydala Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou. Publikácia vyšla s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Martin.

Dej historického románu sa odvíja v posledných desaťročiach 19. a na začiatku 20. storočia, kedy po rakúsko-uhorskom vyrovnaní nastalo pre Slovákov ťažké obdobie maďarizácie. Prihlásiť sa v tomto čase k slovenskej národnosti si vyžadovalo značnú dávku odvahy, veď za činnosť v prospech národa, označovanú za panslavizmus, hrozili rôzne postihy od straty ekonomického postavenia až po väznenie.

Hlavnými hrdinami príbehu odohrávajúceho sa v Turčianskom Svätom Martine, vtedajšom centre slovenského národného života, sú advokáti Pavol Mudroň a jeho zať Andrej Halaša. Hoci nejde o historickú monografiu, autor sa dôsledne pridŕža dobových prameňov a prináša mnohé zaujímavé historické fakty, už tradične čitateľsky príťažlivo spracované.

Počas prezentácie Peter Huba knihu predstavil a vysvetlil, čo ho viedlo k jej napísaniu, priblížil život hlavných aktérov a dobu, v ktorej pôsobili. Stručne tiež predstavil pripravované ďalšie časti plánovanej trilógie – Čas vzkriesenia a Autonómia – ktoré budú venované obdobiu prvej svetovej vojny, resp. 1. ČSR.

V rámci programu sa prítomnému publiku prihovorili vedúci vydavateľstva Matice slovenskej Igor Sokolík a publicista, spisovateľ, filmár a včelár Michal Mačička. Záver prezentácie patril aktu symbolického vyprevádzania knihy medzi čitateľov. Tejto úlohy sa zhostil poslanec a podpredseda komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Zdenko Kubáň, ktorý v krátkom príhovore ocenil prínos autora pri výskume a popularizácii našich regionálnych i národných dejín.

Podujatie spestrili ukážky z predstavovanej knihy v podaní Jozefa Kaščáka a hudobné vystúpenie sestier Doroty a Lujzy Lakoštíkových. Súčasťou prezentácie bolo otvorenie výstavy unikátnych fotografií z obdobia prvej svetovej vojny Z vojnového albumu Pavla Halašu, ktorú pripravili Peter Huba a Ivan Halaša, vnuk Pavla Halašu. Výstava potrvá do 30. novembra 2018 a návštevníci si ju môžu pozrieť v čase otváracích hodín knižnice.

Marián Karcol