Priateľ knižnice 02/2009

Priateľ knižnice 02/2009

Z obsahu:

Príhovor
Je radosťou byť oslovenou na slovo o slove
Z úvah o Hviezdoslavovom Kubíne
Margita Figuli (Rozprávanie o spisovateľke k storočnici jej narodenia)
Básnici z jednej kolísky
Smutný jeho koniec
Podujatia Oravskej knižnice v prvom polroku 2009
Noc čierneho jednorožca
Netradične aj v Oravskej knižnici
Prezentácie nových kníh
Cezhraničná spolupráca
Transgraniczna przyaźń
Verejné knižnice v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.
Kalendárium
Literárny klub Fontána
Hľadám tvoju dušu
Čertova skrýša v Oravskom hrade
Kovovlad
Život v minulosti (Ako som skupúvau statok)
Rozhovor

Stiahnutie celého čísla: TU