Priateľ knižnice 01/2009

Priateľ knižnice 01/2009

Z obsahu:

Príhovor
Oravská knižnica v svetle minulých čias
Spomíname na Hviezdoslava
Všetka jeho obetavosť pramení z lásky k rodnému kraju
Tri stretnutia
Margita Figuli – Šustrová
10 rokov Literárneho klubu Fontána
Cezhraničná spolupráca
Spomíname
Kalendárium
Slovenské cestoviny

Stiahnutie celého čísla: TU