Priateľ knižnice 02/2010

Priateľ knižnice 02/2010

Z obsahu:

Konečne aj Oravská knižnica získa nové priestory
Sága rodu Veselovských z Námestova
Vybrali sme
Obojstranne prospešná spolupráca
Čítame s Osmijankom
Noc v knižnici
Literárne kluby Slovenska sa stretli v Dolnom Kubíne v Oravskej knižnici
Rozhovor
Bez komentára
Kalendárium
Hnev dolnokubínskeho richtára (povesť)
Literárny klub Fontána pri Oravskej knižnici Antona Habovštiaka
Vyznanie

Stiahnutie celého čísla: TU