Priateľ knižnice 01/2011

Priateľ knižnice 01/2011

Z obsahu:

Na prelome rokov
Čriepky
Vybrali sme
Obojstranne prospešná spolupráca
Podujatia Oravskej knižnice
Noc čierneho jednorožca
Do rozprávky tadiaľto
Darujme si kúsok historických tradícií
Oravská knižnica na knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2010
Prezentácie nových kníh
Štandardy vo verejných knižniciach
Kalendárium
Predstavujeme
Marta Franeková
Tomáš Toček
Otília Štepitová
Miroslav Karcol
60 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Stiahnutie celého čísla: TU