Priateľ knižnice 02/2012

Priateľ knižnice 02/2012

Z obsahu:

Konečne sa to začalo
Ochotnícke divadlo v Dolnom Kubíne v rokoch 1875-1918
Siváňovo drevo
Neznámy autor ilustrácií
Vybrali sme: Ján Herkeľ Nepomuk
Ako išiel čas
Knihotrasenie v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka
Na Orave dobre…
Nedokončený príbeh
Kalendárium významných výročí osobností v roku 1913
Koniec jedného a začiatok nového obdobia v dejinách Oravskej knižnice?

Stiahnutie celého čísla: TU