Priateľ knižnice 01/2012

Priateľ knižnice 01/2012

Z obsahu:

Príhovor
Pripomenieme si
Anton Bernolák
Andrej Radlinský
Hugolín Gavlovič
Nie zatratenie, ale nádej – Maximilián Račkay
Kalendárium
Týždeň slovenských knižníc 2011
Podujatia Oravskej knižnice v roku 2011
Ako sme v knižnici odhalili utajeného VŠEVEDKA a aj iné všeličo
Jesenné prebudenie fantastiky – Noc čierneho jednorožca
60 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Z mojích spomienok
Tridsať rokov v knižnici
Niekoľko spomienok…
Mo gra – moja láska
Predstavujeme
Matica slovenská – priestor na…

Stiahnutie celého čísla: TU