Priateľ knižnice 01/2014

Priateľ knižnice 01/2014

Z obsahu:

Prelomový rok v existencii Oravskej knižnice
Vybrali sme
Ctiboh Zoch
Babička rozprávaj
Noc na uchovanie spomienok
O obyčajno-neobyčajnom putovaní veľkej dolnokubínskej Osmijankovskej rodiny
Kalendárium významných výročí osobností v roku 2015

Stiahnutie celého čísla: TU