Kniha Oravy 2014

Vyhlásenie súťaže Kniha Oravy 2014

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka

v spolupráci s mediálnymi partnermi

MY Oravské noviny a Infoštúdio mesta Dolný Kubín

vyhlasujú 7. ročník čitateľskej súťaže

Kniha Oravy 2014

Podmienky súťaže:

Aké knihy môžu byť nominované do súťaže?

 • Knihy, ktoré boli vydané v roku 2014 a sú späté s regiónom Orava tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
 • Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.
 • Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.
 • Sú z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

Kto môže nominovať knihu?

 • čitateľská verejnosť
 • autori
 • zostavovatelia, redaktori
 • vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh

Ako nominovať?

 • Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici.  Nominačný list je potrebné doručiť osobne, faxom, poštou alebo mailom na adresu knižnice.
 • Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci  a distribútori   kníh   jeden   výtlačok  nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu knižnice.
 • K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod.

Dôležité termíny súťaže:

 • Termín odovzdania nominácií je od 20. januára do 28. februára 2015.
 • Hlasovanie bude prebiehať od 2. marca do 10. apríla 2015.
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 23. apríla 2015.

Súťažné kategórie:

Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:

 1. kategória: beletria
 2. kategória: odborná literatúra

Kde nájdete nominované knihy?

 • Nominované knihy budú v čase od 2. marca do 10. apríla 2015 vystavené v  knižnici a postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja v čase od 2. marca do 10. apríla 2015.

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?

 • O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 2. marca do 10. apríla 2015.
 • Hlasovacie lístky budú uverejnené na web stránke knižnice alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici.
 • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
 • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
 • Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych periodikách.
 • Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne, poštou, mailom alebo faxom.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Oravy.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom  knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti a v prípade účasti knižnice na knižnom veľtrhu Bibliotéka aj priestor na tomto medzinárodnom podujatí.

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského  kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:

 1. Krajská knižnica v Žiline (15.5.2015 – 24.6.2015)
 2. Turčianska knižnica v Martine (1.7.2015 – 24.7.2015)
 3. Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne (3.8.2015 – 26.8.2015)
 4. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (3.9.2015 – 23.9.2015)
 5. Kysucká knižnica v Čadci (1.10.2015 – 21.10.2015)

Kontakt:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ul. Samuela Nováka 1763/ 2
026 80 Dolný Kubín

Tel. :  043/ 586 2277, 043/ 586 3368
Fax:  043/ 586 3368
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
web: www.oravskakniznica.sk