Prieskum informačnej gramotnosti mládeže

Prieskum informačnej gramotnosti mládeže

V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie pripravila Slovenská asociácia knižníc prieskum informačnej gramotnosti mládeže. Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

Prieskum bude prebiehať do 26.10.2021.

Dotazník nájdete TU.

Informačný plagát (PDF, 111 kB)

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.