Tréning pamäti seniorov

Tréning pamäti seniorov

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva záujemcov na Tréning pamäti seniorov.

Termín: každý utorok 13.30 – 15.00 hod., od 12. 10. do 14. 12. 2021
Začiatok: utorok 12. 10. 2021 o 13.30 hod.
Miesto: spoločenská miestnosť knižnice (2. poschodie)

Zameranie: posilňovanie pamäti, pozornosti a koncentrácie formou skupinových stretnutí 8-10 účastníkov v rozsahu 10 lekcií 1-krát týždenne

Poplatok: 5 € (úvodné stretnutie je bezplatné), poplatok zahŕňa materiálne náklady na pracovné listy a pomôcky na cvičenie; v rámci poplatku účastník získa ročné zápisné do knižnice

Záujem o kurz je potrebné nahlásiť telefonicky na čísle 043/5862277, osobne na oddelení beletrie alebo na e-mailovej adrese: metodika@oravskakniznica.sk

Milí seniori, príďte zistiť, aké príjemné a zábavné môže byť cvičenie pamäti!

Realizované v rámci projektu Medzigeneračný dialóg v knižnici, podporeného Nadáciou SPP z grantového programu SPPoločne pre komunity.

Podujatie sa uskutoční v zmysle platných opatrení COVID automatu a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Plagát (PDF, 161 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358