Slávnostné otvorenie výstavy Osmijankovo veľké literárne stopovanie

Vo štvrtok 12. februára 2015 o 10.00 hod. bola v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, slávnostne otvorená putovná výstava Osmijankovo veľké literárne stopovanie. Výstavu neziskovej organizácie Osmijanko otvorila riaditeľka organizácie Miroslava Biznárová. Cieľom výstavy je predstaviť hodnotnú detskú literatúru, pričom prezentuje bohatú literárnu a ilustrátorskú tvorbu z diel Zlatého fondu detskej literatúry i detskú tvorbu súčasných slovenských vydavateľov. Poukazuje na hravé formy stretávania sa s poéziou, jednoduchými prozaickými textami, rozprávkou, povesťou i autorským príbehom. Jej súčasťou sú súťažné práce detí z jednotlivých ročníkov súťaže Čítame s Osmijankom (v súčasnosti najmä z 9. ročníka). Výstava je určená žiakom základných škôl, pedagógom, vychovávateľom, kultúrnym pracovníkom, knihovníkom, ale i rodičom. Pozrieť si ju možno do 31. marca 2015.

V rámci výstavy sa v priestoroch Oravskej knižnice v dňoch 12. a 13. februára 2015 zrealizovali inscenované čítania a tvorivé dielne pod vedením lektorov Elišky Sadílekovej, Juraja  Sadíleka a Miroslavy Biznárovej, ktorých sa zúčastnilo vyše sto dolnokubínskych žiakov zo ZŠ Petra Škrabáka, ZŠ Martina Kukučína a ZŠ Janka Matúšku. Deti kreatívne a hravo pracovali s literárnymi dielami, pričom využívali výtvarné, hudobné, pohybové a dramatické prostriedky i súťaže, rozvíjali svoje schopnosti porozumieť textu, komunikovať, improvizovať a tvorivo myslieť.