Krídla Ivana Laučíka

Súťaž: Krídla Ivana Laučíka

Žilinský samosprávny kraj, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasujú 40. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov alebo Krídla Ivana Laučíka.

  • Súťaží sa v dvoch kategóriách: poézia, próza. Počet cien a čestných uznaní určí porota.
  • Súťažné príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ knižne nepublikované.
  • V jednotlivých kategóriách je potrebné odovzdať 3-10 básní a 1-3 kratšie prozaické útvary alebo úryvky z dlhších próz (maximálne 5 normostrán).
  • Súťažné príspevky zašlite e-mailom na adresu knižnice najneskôr do 30. apríla 2022. Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, vek, presnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt. Účastník súťaže musí dovŕšiť 15 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená. Za začínajúceho považujeme autora, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo.
  • Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Výsledky súťaže a mená ocenených autorov zverejníme na webovej stránke knižnice a facebookovom profile Krídla Ivana Laučíka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v júli 2022.
  • Zaslaním súťažných prác nám dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zároveň súhlasíte s publikovaním ukážok najlepších prác v almanachu Výhonky, na facebookovej stránke Krídla Ivana Laučíka, prípadne v iných dokumentoch.

Mgr. Marcela Feriančeková
riaditeľka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého

Propozície (PDF, 107 kB)

Viac informácií: č. t. 044/5526216, e-mail: kridla.i.laucika@gmail.com, FB @kridlaivanalaucika