Nová služba pre nevidiacich, slabozrakých a ŤZP

Nová služba pre nevidiacich, slabozrakých a ŤZP

Ponúkame novú službu pre nevidiacich, slabozrakých a ŤZP (odôvodnený rozsah zdravotného postihnutia) čitateľov na oddelení náučnej literatúry:

  • sprostredkovanie registrácie do Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
  • pomoc pri sťahovaní zvukových kníh na USB kľúč

Podmienkou je platný čitateľský preukaz a predloženie fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov:
– preukaz ŤZP, ŤZP/S
– odporúčacie stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice

Viac informácií získate na oddelení náučnej literatúry alebo na tel. č. 043/586 2277.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358