Súťaž: Lesná hádanka

Súťaž: Lesná hádanka

Národné lesnícke centrum v rámci 13. ročníka projektu LES UKRYTÝ V KNIHE vyhlasuje súťaž o vytvorenie vlastnej knihy – diela: „LESNÁ HÁDANKA“.

Krátky slovník slovenského jazyka definuje „hádanku“ ako slovnú hru, ktorá vyžaduje pri hľadaní naznačeného riešenia dôvtip. Hádanka je od slova hádať – odhaliť objekt hádania. Cieľom našej súťaže je formou slovnej alebo kreslenej hádanky, poukázať na zaujímavosti zo sveta živej a neživej prírody – uhádnuť daný objekt alebo jav nachádzajúci sa v lese.

Podmienky súťaže (PDF, 111 kB)

Na víťazov čakajú zaujímavé odmeny.

Adresa na zaslanie súťažných prác:
Oravská knižnica Antona Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín
Termín uzávierky súťaže: 15. máj 2023
Kontakt: Ala Javorková, 0915 647 014

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 16. júna 2023 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Informácie nájdete na: www.lesnapedagogika.sk/portal/luk

Plagát (PDF, 879 kB)

Magický 13. ročník celoslovenskej kampane LES UKRYTÝ V KNIHE je pripravený na svoje čítanie o lese, v ktorom sa tento rok skrýva téma TAJOMSTVÁ LESA.

Kampaň podporuje rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti detí, poukazuje na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť prostredníctvom kníh.