Najlepší školský časopis 2015

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Petit Press, a. s., MY – Oravské noviny vyhlasujú 12. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl NAJLEPŠÍ ŠKOLSKÝ ČASOPIS 2015.

Kategórie:

  1. kategória: časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ (1. – 9. ročník)
  2. kategória: časopisy žiakov 1. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník)
  3. kategória: e-časopisy (plnotextový elektronický časopis voľne prístupný na internete)

Podmienka pre účasť v súťaži:

Zaslanie minimálne dvoch čísel časopisu, ktorý vydala základná škola v školskom roku 2014/2015 do 15. mája 2015 na adresu:

Oravská knižnica A. Habovštiaka
S. Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

V prípade, že súťaží e-časopis, je potrebné na uvedenú adresu zaslať prihlasovací list s presnou webovou adresou časopisu.

Kritériá súťaže:

  1. zaslanie alebo osobné doručenie minimálne 2 čísel časopisu vydaného v aktuálnom školskom roku
  2. riadne označenie titulu časopisu
  3. tiráž so základnými údajmi – vydavateľ časopisu, redaktori, periodicita, číslo časopisu
  4. vlastná tvorba žiakov
  5. kontaktné údaje odosielajúcej školy

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v mesiaci jún 2015.

Plagát na stiahnutie (PDF, 174 kB)