13. Kubínske divadelné dni

Kubínske divadelné dni

Oravský festival divadla a umeleckého slova, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. marca v Mestskom kultúrnom stredisku a 27. marca v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ponúkne divákom deväť inscenácií divadelných a recitačných súborov i prezentácie jednotlivcov.

Program:

O erb mesta Dolný Kubín

33. ročník oravskej konfrontácie súborov detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti
26. marca 2015 – divadelná sála MsKS Dolný Kubín

8.00 hod.
DDS Faust a margarétky pri ZŠ s MŠ v Rabči – Peter Hudák: Čertove obrázky
DDS Lienky pri ZŠ s MŠ v Novoti – Milada Zavoďančíková na motívy S. Bebjaka: Pôjdem a hotovo!
DDS Faust a margarétky pri ZŠ s MŠ v Rabči – Vincent Šikula: A Šebo slovo nedodržal

10.00 hod.
DS Aj my! pri CSS Orava v Tvrdošíne – Viliam Janík: Bublina
DDS Pliaga pri ZUŠ v Nižnej a Gymnáziu v Tvrdošíne – Agáta Brozová: Bam
DS Akotak pri ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne – Viliam Janík: Tak trochu dvaja

11.30 hod.
DRK Dobrozvíťazí pri ZUŠ v Nižnej a Gymnáziu v Tvrdošíne – Jarko Broz: V raždí (podľa Agáty)
DDS Sa doma s O pri ZUŠ v Tvrdošíne a Trstenej – Jarko Broz na motívy M. Bulgakova: Psina

13.45 hod.
DS Touch pri ZŠ s MŠ v Zákamennom – Zuzana Demková: Váh.

vstupné na programové bloky: 1 €, akceptujeme kultúrne poukazy

Hviezdoslavov Kubín

regionálna súťaž v prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie
27. marca 2015 o 10.00 hod. – spoločenská miestnosť Oravskej knižnice

Festival pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Dolný Kubín, Mestským kultúrnym strediskom a Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.