Tomáš Baťa v Dolnom Kubíne

Tomáš Baťa v Dolnom Kubíne

Občianske združenie Oravská raketa v spolupráci Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka a Nadáciou Tomáša Baťu organizuje prednášku na tému Tomáš Baťa: Životný príbeh, krízy a líderstvo. Prednášať bude osoba nanajvýš povolaná, projektová manažérka Nadácie Tomáša Baťu, lektorka a spisovateľka odkazu filozofie Baťa, Gabriela Končitíková.

26. mája 2022 | 17:00
Hotel PARK v Dolnom Kubíne
Vstupné je dobrovoľné

Celý výťažok zo vstupného bude venovaný Oravskej knižnici Antona Habovštiaka.

Prečo Tomáš Baťa? Keď sa zamyslíme nad našou súčasnou situáciou, napadne nás jediné slovo – kríza. Či už ide o pandémiu Covid-19 alebo vojnu na Ukrajine a ňou vyvolanú utečeneckú vlnu, sme svedkami masívneho narušenia dodávateľských reťazcov, rastúcej inflácie a ohrozenia energetickej bezpečnosti. Mnohí podnikatelia, spotrebitelia a verejní činitelia sa ocitajú v situáciách, ktoré nezažili a na ktoré ich nikto nepripravil. Presne takéto situácie – a ešte podstatne horšie – musela počas svojej existencie riešiť aj firma Baťa. A zvládla ich. Dve svetové vojny, najväčšia hospodárska kríza histórie, znárodnenie. Preto si myslíme, že práve myšlienky Tomáša Baťu a spôsob, akým viedol svojich spolupracovníkov v tých najťažších situáciách môže byť pre nás v dnešných dňoch zdrojom inšpirácie a povzbudenia.

Viac informácií: www.oravskaraketa.sk

Tomáš Baťa v Dolnom Kubíne