Koncert pre Ukrajinu

Koncert pre Ukrajinu

Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa vás srdečne pozýva na Koncert pre Ukrajinu, ktorý sa uskutoční v Divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

4. máj 2022 | 17.00
Divadelná sála MsKS

Účinkujú

žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne

Hostia

  • deti z Ukrajiny
  • Lidiya Futorska (UA) / husle
  • Zhanna Bodnaruk (UA) / spev
  • Larisa Kovaľ (UA) / spev
  • Serhiy Khorovets (UA) / dirigent
  • Matej Arendárik / klavír
  • Jaroslav Zápotočný a Oravskí richtári
  • Ukulelový súbor žiakov ZŠ Janka Matúšku

Vstupné dobrovoľné

Výťažok z koncertu bude použitý prostredníctvom Spišskej katolíckej charity na pomoc utečencom z Ukrajiny žijúcim na Dolnej Orave.

Prispieť môžete aj osobitným finančným darom do 31. mája 2022 na transparentný účet Spišskej katolíckej charity
IBAN: SK26 0200 0000 0031 4349 8655
Variabilný symbol: 93021

Koncert pre Ukrajinu