Týždeň slovenských knižníc 2015

Týždeň slovenských knižníc

Pozývame Vás na 16. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“, ktoré sa bude konať v dňoch 23. – 28. 3. 2015 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.

Podujatie vyhlasujú:
Slovenská asociácia knižníc
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Program:

Pondelok 23. 3. 2015

Už som prvák, už si čítam sám – slávnostný zápis čitateľov
Slávnostný bezplatný zápis žiakov 1. ročníka ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne za čitateľov knižnice a ich pasovanie na rytierov pekného slova. Podujatie je určené pre školy zapojené do celoročného projektu, ktorý je zameraný na rozvoj čitateľských zručností žiakov 1. ročníka ZŠ.

Kde bývajú knihy?
Návšteva knižnice a informačná výchova pre žiakov ZŠ vo Vyšnom Kubíne pri príležitosti Marca – mesiaca knihy.

Rozsypané rozprávky
Literárne hádanky a čitateľská dielňa pre žiakov 3. ročníka ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne.

Krása a múdrosť rozprávky
Tematické podujatie o ľudových rozprávkach pre žiakov 2. ročníka CSŠ v Dolnom Kubíne pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky.

Stretnutie s Darinou Hamarovou
Beseda so spisovateľkou Darinou Hamarovou a prezentácia jej novej knihy Životom nekráčam sama.
Podujatie pre verejnosť sa uskutoční o 16,00 hod. v spoločenskej miestnosti knižnice.

Utorok 24. 3. 2015

Rozsypané rozprávky
Literárne hádanky a súťaže pre žiakov 3. ročníka ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne.

Už som prvák, už si čítam sám – slávnostný zápis čitateľov
Slávnostný bezplatný zápis žiakov 1. ročníka ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne za čitateľov knižnice a ich pasovanie na rytierov pekného slova. Podujatie je určené pre školy zapojené do celoročného projektu, ktorý je zameraný na rozvoj čitateľských zručností žiakov 1. ročníka ZŠ.

Knihohranie
Hlasné čítanie a rozprávkový kvíz pre klientov DSS pre deti a dospelých v Dolnom Kubíne.

Streda 25. 3. 2015

Už som prvák, už si čítam sám – slávnostný zápis čitateľov
Slávnostný bezplatný zápis žiakov 1. ročníka ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne za čitateľov knižnice a ich pasovanie na rytierov pekného slova. Podujatie je určené pre školy zapojené do celoročného projektu, ktorý je zameraný na rozvoj čitateľských zručností žiakov 1. ročníka ZŠ.

Krása a múdrosť rozprávky
Tematické podujatie o ľudových rozprávkach pre žiakov 2. ročníka ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky.

Štvrtok 26. 3. 2015

Ako vzniká kniha
Tematické podujatie o histórii písma, kníh a knižníc pre žiakov 4. ročníka ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne.

Literárna lekárnička
Čítanie pre hospitalizované deti v ZŠ s MŠ pri Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. JÉGÉ v Dolnom Kubíne.

Danka a Janka
Beseda a literárny kvíz o známej knihe Márie Ďuríčkovej pre žiakov 2. ročníka CSŠ v Dolnom Kubíne.

Moje mesto
Tematické podujatie o histórii, osobnostiach, udalostiach, pamätníkoch a povestiach mesta Dolný Kubín pre žiakov 5. ročníka ZŠ P. Škrabáka.

Osmijankove rozprávky
Výtvarná tvorivá dielňa pre deti ŠKD pri ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne.

Piatok 27. 3. 2015

Krása a múdrosť rozprávky
Tematické podujatie pre žiakov 2. ročníka ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne.

Literárne prechádzky po Orave
Tematické podujatie o živote a diele významných oravských osobností pre žiakov 9. ročníka ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne.

13. Kubínske divadelné dni – Hviezdoslavov Kubín
Oravská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy IV. A V. kategórie. Podujatie organizuje Oravské kultúrne stredisko v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka.

Noc s Andersenom – nočné čítanie v knižnici
Medzinárodné podujatie organizované na podporu čítania detí.

Bezplatný zápis nových čitateľov
Ten, kto zatiaľ nemal príležitosť, môže využiť ponuku bezplatného zápisu za čitateľov knižnice na obdobie 12 mesiacov. Stačí, ak záujemcovia navštívia v piatok 27.3.2015 oddelenie beletrie, kde sa realizuje centrálna registrácia čitateľov.

Počas celého týždňa

Kniha Oravy 2014
Výstava kníh nominovaných do regionálnej súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka, ktorú vyberajú čitatelia hlasovaním. Návštevníci si môžu knihy prezrieť na náučnom oddelení a hlasovať na jednotlivých oddeleniach knižnice alebo na www.oravskakniznica.sk.

Ľudovít Štúr a Orava
Výstava dokumentov pri príležitosti roku Ľudovíta Štúra.

Osmijankovo veľké literárne stopovanie
Putovná výstava detských prác z celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj Ty!

Najlepší školský časopis 2015
12. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Oravy.
Organizované v spolupráci s týždenníkom MY Oravské noviny.

Knižné hliadky
Ľudí, čítajúcich na verejných miestach, odmenia knižné hliadky.