Večery o živote

Večery o živote, lámanie ticha

OZ Ženy Orava vás pozýva na cyklus tém, o ktorých sa väčšinou hovorí potichu s názvom Večery o živote, lámanie ticha. Osou cyklu je príbeh človeka, ktorý sa dostal do problémovej situácie. Riešenie a ponaučenie budeme hľadať spolu s odborníkmi, ktorí majú k danej téme čo povedať.

Prvá téma: MOZGOVÁ MŔTVICA – príbeh Sidónie a Ivana Mikušových

21. októbra 2021 o 17:00 h
spoločenská miestnosť
vstupné 5 €

Odborníci:
  • MUDr. Erika Šagátová – neurológ
    • budeme sa pýtať, ako rozpoznáme na sebe a na druhých práve túto situáciu a čo by sme mali urobiť v bezprostrednom okamihu a čo potom,
  • Mgr. Katarína Bajčičáková – pracovníčka ÚPSVaR
    • nám ozrejmí, na čo a v akom rozsahu majú nárok zasiahnuté rodiny, kam by sa mali obrátiť a kto im môže pomôcť,
  • Bc. Renáta Brodňanská – fyzioterapeut
    • odborníčka, ktorá nám osvetlí akým spôsobom cvičiť, kde nájdeme vhodnú inšpiráciu a zdroje, ktoré nám môžu byť nápomocné

Aj vy budete mať možnosť sa pýtať a dozvedieť sa všetko, čo Vás zaujíma.
Tešíme sa na každého z Vás.
Vstupné 5 € – uhraďte, prosím vopred na účet č. SK67 0900 0000 0051 7382 9514

Podujatie sa uskutoční v zmysle platných opatrení COVID automatu a ÚVZ SR, režim OTP.

Plagát (PDF, 839 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358