Stretnutie s Michaelou Galambošovou

Stretnutie s Michaelou Galambošovou

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Vás srdečne pozýva na podujatie Kreslo pre hosťa: autorská beseda so spisovateľkou Michaelou Galambošovou.

22. 10. 2021 | 16:00
spoločenská miestnosť knižnice

Súčasťou podujatia bude ocenenie najaktívnejších čitateľov – seniorov.

Stretnutie realizované v rámci projektu Medzigeneračný dialóg v knižnici, podporeného Nadáciou SPP z grantového programu SPPoločne pre komunity.

Podujatie sa uskutoční v zmysle platných opatrení COVID automatu a ÚVZ SR, režim OTP.

Pozvánka (PDF, 523 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358