Vitajte na novom webe

Vítame Vás na novom webe Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

Revitalizácia webového sídla knižnice sa uskutočnila v rámci rovnomenného projektu realizovaného s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spolufinancovaného s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Snažili sme sa sprehľadniť a uľahčiť vyhľadávanie potrebných informácií na stránke a zatraktívniť jej grafickú podobu. Najvýznamnejšou novinkou je responzívny dizajn webu, ktorý sa dokáže automaticky prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je zobrazený.

Svoje návrhy a pripomienky ohľadom novej webovej stránky môžete adresovať správcovi webového obsahu: Marián Karcol, orknizdk2@vuczilina.sk.