Literárna súťaž pre deti do 15 rokov

Vyhodnotenie literárnej súťaže pre deti

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s Mestom Dolný Kubín pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2016 vyhlasujú výsledky literárnej súťaže pre deti do 15 rokov „Predné kolo, zadné kolo, veselo sa točí…“ DOBRODRUŽSTVÁ S MOJÍM BICYKLOM.

Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov ZŠ, z toho 6 v kategórii poézie a 5 v kategórii prózy.

O víťazných prácach rozhodla porota v zložení:

Mgr. Ľubica Chmelíková
Prom. historik Peter Huba
Ing. Vladimír Adamec

Víťazné práce:

Poézia: Adriana Pavčová – ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou
Próza: Lucia Plešková – ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín