Prezentácia knihy Príbeh slovenskej hymny a jej autora

Prezentácia knihy Príbeh slovenskej hymny a jej autora

Dňa 26. septembra 2016 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnila slávnostná prezentácia publikácie „Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Dielo Janka Matúšku“.

Osudy piesne Nad Tatrou sa blýska sú podobne pohnuté ako osudy Slovenska od čias štúrovcov. Prvý dochovaný zápis piesne pochádza z roku 1844. Kto je vlastne jej autorom? A ako sa stala slovenskou hymnou? Oravský historik Peter Huba v bohato ilustrovanej monografii o inom Oravcovi – štúrovskom básnikovi Jankovi Matúškovi – podrobne vykresľuje životný príbeh výnimočného tvorcu, ku ktorému bol osud oveľa menej prívetivý než k jednej jeho piesni. Zachytáva chvíle zrodu a mnohých premien hymnickej piesne, desaťročia diskusií a pochybností o osobe jej autora, správnom znení druhej strofy i jej cestu na piedestál štátnej hymny – najprv v spojení s českou hymnou Kde domov můj, teraz už samostatne… Okrem toho nájde čitateľ v novej knihe aj súborné dielo Janka Matúšku.

Podujatie otvorila folklórna skupina ORAVA interpretáciou ľudovej piesne Kopala studienku, na melódiu ktorej zložil Janko Matúška text našej súčasnej hymny. Následne sa prítomnému publiku prihovoril vedúci vydavateľstva Matice slovenskej Mgr. Igor Sokolík. Vo svojej reči priblížil genézu vzniku tohto knižného diela a poďakoval všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Po ňom sa k slovu dostal autor monografie a zároveň riaditeľ hostiteľskej organizácie Peter Huba. V dialógu s moderátorkou podujatia Mgr. Miriam Kazimírovou vysvetlil pohnútky k napísaniu monografie, priblížil problémy, s ktorými sa musel pri písaní popasovať, stručne predstavil obsah diela a vyvrátil najrozšírenejšie mýty a dezinterpretácie, ktoré sa v súvislosti s hymnou a jej autorom objavujú.

Zaujímavé rozprávanie autora dopĺňali ukážky z knihy i diela Janka Matúšku v podaní Mgr. Márie Ferancovej a piesne folklórnej skupiny ORAVA. Prítomným sa prihovoril aj praprasynovec Janka Matúšku Ing. Pavol Jurecký, ktorý ocenil a vyzdvihol hodnotu vydaného diela a zároveň vyslovil želanie, aby Matica slovenská vyhlásila rok 2021 aj rokom Janka Matúšku, keďže uplynie 200 rokov od jeho narodenia.

Na záver podujatia vyprevadil knihu do života lipovým kvetom primátor Mesta Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov. Práve lipa sa v revolučnom roku 1848, ktorý významne zasiahol aj do života Janka Matúšku, stala symbolom Slovanov.