Kniha Oravy 2017

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2017

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a MY – Oravské noviny, TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín Vás pozývajú na vyhodnotenie regionálnej súťaže KNIHA ORAVY 2017.

23. apríla 2018 o 16.00 hod.
v spoločenskej miestnosti knižnice.

VSTUP VOĽNÝ

Hostia: autori ocenených publikácií

Pozvánka (PDF, 404 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358

Výsledky súťaže

Počet nominovaných kníh: 27 (beletria: 15, odborná literatúra: 12)
Celkový počet hlasov: 1118 (beletria: 529, odborná literatúra: 589)

KATEGÓRIA BELETRIA

1. SLOVÍK, Medard. Stretnutia naslepo. Žilina : Artis omnis, 2017.
2. HUBA, Peter. Z Božej vôle palatín. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017.
3. GALAMBOŠOVÁ, Michaela. Lov na nevestu. Bratislava : Elist, 2017.

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA

1. BANOVČAN, Ján – BANOVČANOVÁ, Ingrid (zost.). Monografia obce Zábiedovo. Zábiedovo : Obec Zábiedovo, 2017.
2. ŠTÚROVÁ, Anna. Spomienky na babku z Liesku. [b.m.v.] : [b.n.], 2017.
3. HUBA, Peter. Architekt svitajúcich časov : Blažej Félix Bulla. Martin : Matica slovenská, 2017.