Spomínanie na Florina

Florin – sentimentálny pútnik, ktorý sa celý život hľadal

„Aj príbeh môjho priateľa básnika Thea potvrdzuje, že slovenskí spisovatelia by sa mali na sto honov vyhýbať politike. Ešte nijakému nepriniesla trvalé šťastie,“ povedal na Slávnostnom podujatí k 110. výročiu narodenia Thea Herkeľa Florina 10. apríla v Dolnom Kubíne spisovateľ, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek. Ako dávny Florinov priateľ prijal pozvanie Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, aby si zaspomínal na Florina, ktorého spoznal ešte počas svojho pôsobenia na Orave v rokoch 1960-61 a bol jeho priateľom po celý jeho život. Ako povedal, spolu s manželkou Oľgou navštevovali Florina vždy, keď prišli na Oravu a trávili spoločné chvíle dlhými rozhovormi. Ľubomír Feldek nezabudol publikum nonšalantne pobaviť vtipnými historkami z Florinovho súkromia: „Florin bol neobyčajne vzdelaný, pôvabne výstredný človek, ktorý sa svojou homosexualitou netajil, ba rád o nej rozprával“. Pozastavil sa však nad tým, ako sa v tom čase „od buka do buka“ zatváralo do väzenia. Spomína si, ako Florina pobyt vo väzbe poznačil nielen fyzicky, ale aj psychicky. Rovnako ako Feldek aj ďalší rečníci hovorili o ťažkých Florinových časoch v období normalizácie. Pavol Parenička, literárny historik Matice slovenskej v Martine, predstavil Životný príbeh T. H. Florina, jeho život v Paríži a Londýne, jeho kariéru diplomata vo Washingtone. Peter Cabadaj, spisovateľ a vedecký pracovník Matice slovenskej, rozobral Thea H. Florina ako básnika. Ako povedal, Florin bol skutočne sentimentálnym pútnikom a „jeho tvorbu charakterizovalo často večné blúdenie a tuláctvo poznačené životnou vykoľajenosťou, ustavičným hľadaním strateného šťastia a domova“. Riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Peter Huba poznal Florina ešte ako študent a mladý historik. Vo svojom spomínaní sa upriamil na rok 1968 a vtedajšie reálie v Dolnom Kubíne spojené s Florinom.

Slávnostné podujatie, na ktorom odznelo množstvo známych aj neznámych faktov o dolnokubínskom básnikovi T. H. Florinovi, hudobne obohatilo trio Mišky Dibdiakovej zo ZUŠ Ivana Ballu, ale aj prednes Natálie Laššákovej, tohtoročnej víťazky okresného kola Hviezdoslavovho Kubína. Florin, ktorý stál roky pri organizovaní Hviezdoslavových Kubínov, si mohol tak zhora vypočuť v jej podaní Spev Louisa Maria Ranalda zo zbierky Oheň na Potomacu. Darčekom pre špeciálneho hosťa, Florinovho priateľa Ľubomíra Feldeka, bol prednes ukážky z jeho knihy Moja žena Oľga. Prítomní študenti aj ľudia, ktorí sú milovníci kultúry a na podujatie prišli, si mohli tvorbu oboch literárnych bardov pozrieť aj vo výstavných vitrínach. Navyše, mnohí z nich využili aj prítomnosť Ľubomíra Feldeka a na krátkej autogramiáde si nechali od neho podpísať knihy.

Pripomeňme, že Theo Herkeľ Florin, vlastným menom Teodor Herkeľ, sa narodil 10. apríla 1908 v Dolnom Kubíne, kde 11. marca 1973 aj zomrel. Prvé práce začal tvoriť a publikovať už počas štúdia v Dolnom Kubíne, neskôr pôsobil ako publicista, redaktor a diplomat.

Spomienkové podujatie k 110. výročiu jeho narodenia Thea realizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Matica slovenská v Martine, v rámci cyklu Rodom a srdcom z Oravy, ktorým Oravské kultúrne stredisko dlhodobo prezentuje a propaguje kultúrno-historický potenciál a osobnosti regiónu. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Zdenka Prílepková
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne