Kniha Oravy 2019

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2019

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a MY – Oravské noviny, TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín vyhlasujú výsledky regionálnej súťaže KNIHA ORAVY 2019.

Výsledky súťaže Kniha Oravy 2019

Počet nominovaných kníh: 18 (beletria 4, odborná literatúra 14)
Celkový počet hlasov: 204

KATEGÓRIA BELETRIA
  1. HUBA, Peter. Keď národ umieral II : Čas vzkriesenia. Martin: Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2019.
  2. KOVÁČIK, Adam. Dezilúzia. Bratislava: Motýľ, 2019.
  3. DEDINSKÁ, Eva. Snúbenec mojej sestry. Bratislava: Bestseler Book, 2019.
KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA
  1. FOGÁŠOVÁ, Angelika. Spomienky na Medzibrodie nad Oravou. Dolný Kubín: Tlačiareň Vrábeľ, 2019.
  2. LÍŠKA, Miro S. Jude Orava. Dolný Kubín: Občianske združenie Homo Erectus, 2019.
  3. BEŇUŠOVÁ, Elena – KULÁŠOVÁ, Erika. Na oravskom salaši : Szalaśnictwo orawskie. Dolný Kubín: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 2019.

Viac informácií

Powerpointová prezentácia (ZIP, 791 kB)

Príhovor Mgr. Michala Janotu, starostu obce Medzibrodie nad Oravou, ktorá vydala knihu s najväčším počtom získaných hlasov (PDF, 39 kB)

Poďakovanie Petra Hubu, riaditeľa Oravskej knižnice Antona Habovštiaka (PDF, 35 kB)